Chúng tôi chỉ chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

Thanh toán qua Paypal - Xem hướng dẫn thanh toán bằng Paypal

Thanh toán bằng bitcoin - Xem hướng dẫn thanh toán bằng bitcoin

Thanh toán qua webmoney - Xem hướng dẫn thanh toán bằng Webmoney

Thanh toán bằng Payoneer - Xem hướng dẫn thanh toán bằng Payoneer

Thanh toán bằng visa-mastercard - Xem hướng dẫn thanh toán bằng Visa

Sau khi bạn thực hiện thanh toán xong, hãy vui lòng tạo ticket tại đây, hoặc dùng livechat, hoặc gửi email về admin@phodochoi.com:

  • Tiêu đề: Xác nhận thanh toán +tên tài khoản.
  • Nội dung:
Thanh toán gói thành viên: Tên gói

ID thanh toán: mã thanh toán (hoặc chụp hình kèm hóa đơn thanh toán).

s2Member®